ورود اعضا
آرشیو
اخبار
دهم اسفند ۱۳۹۳ انواع سردرد ها وروش های درمان آن
برنامه " عصر سلامتی " یکشنبه 10 اسفند شبکه جوان به بررسی دلایل انواع سردرد ها وروش های درمان آن می پردازد.
دهم اسفند ۱۳۹۳ ساخت هواپیمای اسپرت درکشور
گفت وگوبا یعقوب انتصاری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان درخصوص ساخت هواپیمای اسپرت دو نفره درکشوردربرنامه سه درسی شبکه جوان .
دهم اسفند ۱۳۹۳ بررسی وضعیت تیم ملی فوتبال امید ایران درچهارچهاردو
دربرنامه چهارچهاردو یکشنبه 10 اسفند شبکه جوان درمورد وضعیت تیم ملی فوتبال امید ایران با مربیان این تیم گفت وگو می شود.
نهم اسفند ۱۳۹۳ تولید عدسی های عینک های طبی دربرنامه نقشه گنج
دربرنامه " نقشه گنج " شنبه 9 اسفندماه با فرشته محمودی، کارآفرین دربخش اپتیک ولیزر تولید عدسی های عینک های طبی گفت وگو می شود .
نهم اسفند ۱۳۹۳ دلایل ایجاد بیماری فشارخون دربرنامه عصرسلامتی
بیماری فشارخون موضوع بحث برنامه " عصر سلامتی " شنبه 9 اسفند شبکه جوان